Downloads Firmware gốc của iPhone (mới nhất 6.0)

Thảo luận trong 'Firmware & Tools Downloads' bắt đầu bởi thieuhc, 14 Tháng mười một 2011.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. thieuhc Cydia Noob

  Để tiện cho anh em tải về firmware gốc cần thiết khi JB/ACT/Unlock iphone, dưới đây là các thông tin cần thiết về mỗi FW, bao gồm cả Baseband và Link Download.

  Bài này sẽ được update khi có Firmware mới. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và download FW gốc một cách dễ dàng hơn.

  Lưu ý: Đây là FW Original (FW gốc) từ Apple. Mọi người không thể update/restore iphone một cách bừa bãi... Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

  [TABLE="width: 500"]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD]iPhone 5[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]FW Version (Mã)[/TD]
  [TD]Baseband[/TD]
  [TD]Link Downloads[/TD]
  [TD]Link dự phòng[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6.0 (10A405) (GSM)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6.0 (10A405) (CDMA)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]

  [TR]
  [TD] iphone_4s.jpg [/TD]
  [TD]
  iPhone 4S (GSM + CDMA)
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]
  FW Version (Mã)
  [/TD]
  [TD]
  Baseband
  [/TD]
  [TD]
  Link Downloads
  [/TD]
  [TD]
  Link dự phòng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6.0 (10A403)[/TD]
  [TD]3.0.04[/TD]
  [TD]iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1.1 (9B206)[/TD]
  [TD]2.0.12[/TD]
  [TD]iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1 (9B179)[/TD]
  [TD]2.0.10[/TD]
  [TD]iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0.1 (9A406)[/TD]
  [TD]1.0.14[/TD]
  [TD]iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0.1 (9A405)[/TD]
  [TD]1.0.13[/TD]
  [TD]iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0 (9A334)[/TD]
  [TD]1.0.11[/TD]
  [TD]iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]
  [TR]
  [TD] iphone_4.jpg [/TD]
  [TD]
  iPhone 4 (GSM)
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]
  FW Version (Mã)
  [/TD]
  [TD]
  Baseband
  [/TD]
  [TD]
  Link Downloads
  [/TD]
  [TD]
  Link dự phòng

  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6.0 (10A403)[/TD]
  [TD]04.12.02[/TD]
  [TD]iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1.1 (9B208)[/TD]
  [TD]04.12.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1.1 (9B206)[/TD]
  [TD]04.12.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1 (9B176)[/TD]
  [TD]04.12.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0.1 (9A405)[/TD]
  [TD]04.11.08[/TD]
  [TD]iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0 (9A334)[/TD]
  [TD]04.11.08[/TD]
  [TD]iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.5 (8L1)[/TD]
  [TD]04.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.4 (8K2)[/TD]
  [TD]04.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.3 (8J2)[/TD]
  [TD]04.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.2 (8H7)[/TD]
  [TD]04.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.1 (8G4)[/TD]
  [TD]04.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3 (8F190)[/TD]
  [TD]04.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.1 (8C148)[/TD]
  [TD]03.10.01[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.1 (8B117)[/TD]
  [TD]02.10.04[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0.2 (8A400)[/TD]
  [TD]01.59.00[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0.1 (8A306)[/TD]
  [TD]01.59.00[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0 (8A293)[/TD]
  [TD]01.59.00[/TD]
  [TD]iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]
  [TR]
  [TD] iphone_4.jpg [/TD]
  [TD]
  iPhone 4 (CDMA)
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]
  FW Version (Mã)
  [/TD]
  [TD]
  Baseband
  [/TD]
  [TD]
  Link Downloads
  [/TD]
  [TD]
  Link dự phòng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6.0 (10A403)[/TD]
  [TD]3.0.04[/TD]
  [TD]iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1 (9B176)[/TD]
  [TD]3.0.04[/TD]
  [TD]iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0.1 (9A405)[/TD]
  [TD]3.0.03[/TD]
  [TD]iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0 (9A334)[/TD]
  [TD]3.0.03[/TD]
  [TD]iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.10 (8E600)[/TD]
  [TD]1.0.06[/TD]
  [TD]iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.9 (8E501)[/TD]
  [TD]1.0.06[/TD]
  [TD]iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.8 (8E401)[/TD]
  [TD]1.0.06[/TD]
  [TD]iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.7 (8E303)[/TD]
  [TD]1.0.06[/TD]
  [TD]iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.6 (8E600)[/TD]
  [TD]1.0.05[/TD]
  [TD]iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.5 (xxxxx)[/TD]
  [TD]1.0.05[/TD]
  [TD](No download available)[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]
  [TR]
  [TD] iphone_3gs.jpg [/TD]
  [TD]
  iPhone 3GS
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]
  FW Version (Mã)
  [/TD]
  [TD]
  Baseband
  [/TD]
  [TD]
  Link Downloads
  [/TD]
  [TD]
  Link dự phòng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6.0 (10A403)[/TD]
  [TD]05.16.07[/TD]
  [TD] iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.1 (9B176)[/TD]
  [TD]05.16.05[/TD]
  [TD]iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0.1 (9A405)[/TD]
  [TD]05.16.05[/TD]
  [TD]iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5.0 (9A334)[/TD]
  [TD]05.16.05[/TD]
  [TD]iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.5 (8L1)[/TD]
  [TD]05.16.02[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.4 (8K2)[/TD]
  [TD]05.16.02[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.3 (8J2)[/TD]
  [TD]05.16.02[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.2 (8H7)[/TD]
  [TD]05.16.02[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3.1 (8G4)[/TD]
  [TD]05.16.00[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.3 (8F190)[/TD]
  [TD]05.16.00[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.1 (8C148a)[/TD]
  [TD]05.15.04[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.1 (8B117)[/TD]
  [TD]05.14.02[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0.2 (8A400)[/TD]
  [TD]05.13.04[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0.1 (8A306)[/TD]
  [TD]05.13.04[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0 (8A293)[/TD]
  [TD]05.13.04[/TD]
  [TD]iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1.3 (7E18)[/TD]
  [TD]05.12.01[/TD]
  [TD]iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1.2 (7D11)[/TD]
  [TD]05.11.07[/TD]
  [TD]iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1 (7C144)[/TD]
  [TD]05.11.07[/TD]
  [TD]iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.0.1 (7A400)[/TD]
  [TD]04.26.08[/TD]
  [TD]iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.0 (7A341)[/TD]
  [TD]04.26.08[/TD]
  [TD]iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]
  [TR]
  [TD] iphone_3g.jpg [/TD]
  [TD]
  iPhone 3G
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]
  FW Version (Mã)
  [/TD]
  [TD]
  Baseband
  [/TD]
  [TD]
  Link Downloads
  [/TD]
  [TD]
  Link dự phòng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.2.1 (8C148a)[/TD]
  [TD]05.15.04[/TD]
  [TD]iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.1 (8B117)[/TD]
  [TD]05.14.02[/TD]
  [TD]iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0.2 (8A400)[/TD]
  [TD]05.13.04[/TD]
  [TD]iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0.1 (8A306)[/TD]
  [TD]05.13.04[/TD]
  [TD]iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4.0 (8A293)[/TD]
  [TD]05.13.04[/TD]
  [TD]iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1.3 (7E18)[/TD]
  [TD]05.12.01[/TD]
  [TD]iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1.2 (7D11)[/TD]
  [TD]05.11.07[/TD]
  [TD]iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1 (7C144)[/TD]
  [TD]05.11.07[/TD]
  [TD]iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.0.1 (7A400)[/TD]
  [TD]04.26.08[/TD]
  [TD]iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.0 (7A341)[/TD]
  [TD]04.26.08[/TD]
  [TD]iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.2.1 (5H11a)[/TD]
  [TD]02.30.03[/TD]
  [TD]iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.2 (5G77)[/TD]
  [TD]02.28.00[/TD]
  [TD]iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.1 (5F136)[/TD]
  [TD]02.11.07[/TD]
  [TD]iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.0.2 (5C1)[/TD]
  [TD]02.08.01[/TD]
  [TD]iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.0.1 (5B108)[/TD]
  [TD]01.48.02[/TD]
  [TD]iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.0.0 (5A347)[/TD]
  [TD]01.45.00[/TD]
  [TD]iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE]
  [TR]
  [TD] iphone2g.png
  [/TD]
  [TD]
  iPhone 2G:
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  [TABLE="class: grid, width: 720"]
  [TR]
  [TD]
  FW Version (Mã)
  [/TD]
  [TD]
  Baseband
  [/TD]
  [TD]
  Link Downloads
  [/TD]
  [TD]
  Link dự phòng
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1.3 (7E18)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1.2 (7D11)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.1 (7C144)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.0.1 (7A400)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3.0 (7A341)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.2.1 (5H11a)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.2 (5G77)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.1 (5F136)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.0.2 (5C1)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.0.1 (5B108)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2.0.0 (5A347)[/TD]
  [TD]04.05.04_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.1.4 (4A102)[/TD]
  [TD]04.04.05_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.1.3 (4A93)[/TD]
  [TD]04.03.13_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.1.2 (3B48b)[/TD]
  [TD]04.02.13_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.1.1 (3A109a)[/TD]
  [TD]04.01.13_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.0.2 (1C28)[/TD]
  [TD]03.14.08_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.0.1 (1C25)[/TD]
  [TD]03.12.08_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1.0.0 (1A543a)[/TD]
  [TD]03.11.02_G[/TD]
  [TD]iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw[/TD]
  [TD]Filesonic | Multiupload[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]  (Tổng hợp bvkakalot)  Civic, minhque, badboy2805 and 19 others like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.