Mobipocket Reader cho điện thoại java - Alpha

Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi ryo, 13 Tháng mười 2008.

 1. ryo Nick Vi Phạm

  Sau khi cài đặt, nếu bạn có một Sony Ericsson, khi bạn plug điện thoại của bạn vào máy PC của bạn về chế độ lưu trữ, tính để bàn của bạn đọc phát hiện điện thoại của bạn như một thiết bị và bạn có thể gửi cho bất kỳ cuốn sách trên điện thoại của bạn (như trên các thiết bị khác).

  Nếu không, bạn có thể tự tay thêm các thiết bị PID trên tài khoản của bạn trên trang web (trong "danh sách điện thoại của tôi"). Tất cả các sách này manipulation tải về sau khi đang tương thích với các java đọc. PID của bạn được hiển thị trong "về" trình đơn trong thư viện trên điện thoại của bạn.
  Download

  http://www.mobipocket.com/dev/beta/download/mobireaderjavaphonesB078.zip
  tieukiem87, dDrRaM, ybs_khanh and 6 others like this.
 2. ryo

  ryo Nick Vi Phạm

  Bài viết:
  417
  Được Like:
  163
  Hướng dẫn cài đặt (nếu bạn không có một kết nối dữ liệu):


  1. Download các zip file
  2. Connect your Phone to your PC with USB cable.
   Số điện thoại của bạn kết nối với máy PC với cáp USB.
  3. Copy the .jad and .jar files on your phone (in the "other" folder for example).
   Sao chép. Jad và. Jar file trên điện thoại của bạn (trong "khác" thư mục ví dụ).
  4. Browse your phone and select the .jad file.
   Duyệt qua điện thoại của bạn và chọn. Jad file.
  5. The install begins
   Các cài đặt bắt đầu
  6. After the install, you can modify the application settings in order to minimize the number of popups inside the application
   Sau khi cài đặt, bạn có thể thay đổi các cài đặt ứng dụng nhằm giảm thiểu số lượng các quảng cáo bên trong các ứng dụng

  Download sample eBooks :​
  Download ebook mẫu:  1. You can see the freebooks web site here
   Bạn có thể xem thông freebooks trang web
  2. You can download eNews with the Mobi pocket reader destop
   Bạn có thể tải về Enews với Mobi pocket reader de ban

  Get your first eBook via the Mobipocket Deskop Reader (Sony Ericsson only) :​
  ESach đầu tiên của bạn nhận được thông qua Mobipocket Deskop Reader (Sony Ericsson chỉ):  1. Open the new version of Mobipocket Desktop Reader
   Mở cửa phiên bản mới của Mobipocket tính để bàn bạn đọc
  2. Connect your phone to your PC with USB cable on storage mode.
   Kết nối điện thoại đến máy PC với cáp USB về chế độ lưu trữ.
  3. Select an eBook and "send to device" : your phone's SDCard
   Chọn một eSach và "gửi đến điện thoại": của điện thoại SDCard
  4. The book is transferred on your phone!
   Cuốn sách được chuyển giao trên điện thoại của bạn!

  Add your first eBook manually :​
  Thêm vào đầu tiên của bạn eSach thủ công:  1. Launch your reader on the java phone.
   Khởi chạy của bạn đọc trên điện thoại java.
  2. Select the "about" menu.
   Chọn "về" trình đơn.
  3. You can see your PID.
   Bạn có thể xem PID của bạn.
  4. Add this PID to your account on the website on which you bought your eBooks.
   Thêm vào PID này vào tài khoản của bạn trên trang web trên mà bạn mua ebook của bạn.
  5. Download your eBook.
   ESach download của bạn.
  6. Connect your phone to your PC with the USB cable using the storage mode.
   Kết nối điện thoại đến máy PC với cáp USB bằng cách sử dụng chế độ lưu trữ.
  7. Create a new folder "eBooks" on your SD Card
   Tạo một thư mục mới "ebook" của bạn trên thẻ SD
  8. Copy your eBook in this folder.
   ESach sao chép của bạn trong thư mục này.
  9. Open your Mobipocket reader on your device, this book will appear in the library.
   Mở Mobipocket của bạn đọc trên điện thoại của bạn, cuốn sách này sẽ xuất hiện trong thư viện.
  10. Enjoy it!
   Enjoy it!
  You can read all freebooks, enews or sample ebooks without adding your PID to your account.​
  Bạn có thể đọc tất cả các freebooks, Enews hoặc mẫu ebooks PID của bạn mà không cần thêm vào tài khoản của bạn.
  In order to find them, browse the Mobi pocket reader website
  Để tìm thấy chúng, trình duyệt của Mobi pocket reader website
  If you don't see your book in your library, please contact us on our forum and post your phone model.​
  Nếu bạn không nhìn thấy sách của bạn trong thư viện của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi của chúng tôi trên dien dan đăng bài kiểu điện thoại của bạn.
  You can also add your Phone PID to your account and redownload your favourite book for your phone.​
  Bạn cũng có thể thêm PID Số điện thoại của bạn vào tài khoản của bạn và redownload yêu thích của bạn đặt cho điện thoại của bạn.

  System Requirements :​
  Yêu cầu hệ thống:


  The Mobipocket Reader 6.0 Alpha requires a phone with J2ME and the JSR 75.​
  The Mobipocket Reader 6,0 Alpha đòi hỏi một điện thoại với J2ME và JSR 75.

  Disclaimer :​
  Tuyên bố từ chối:


  This Alpha version of Mobipocket eBook Reader is not supported and stable yet. Do not use it in a production environment : it may crash your device , so please make sure that you have a backup of your data before installing the Reader.​
  Điều này Alpha phiên bản Mobipocket eBook bạn đọc không được hỗ trợ và chưa ổn định. Không được sử dụng nó trong một môi trường sản xuất: nó có thể đụng xe điện thoại của bạn, do đó xin vui lòng chắc chắn rằng bạn có một số sao lưu dữ liệu của bạn trước khi cài đặt các bạn đọc.
 3. ybs_khanh

  ybs_khanh Thành viên

  Bài viết:
  391
  Được Like:
  264
  Hic, mình chờ JAVA version của cái này lâu lắm rồi >:) Thanks nhiều nhoa

  Ở đây có hơn 2000 ebook nguồn từ thưviệnebook.com nè, có 1GB thôi à

  Danh sách đây

  Link down ở đây (ai có account premium thì xài rapid với mega, còn free thì box.net là nhanh nhất)

  Các file đính kèm:

  • link.rar
   Kích thước:
   1.3 KB
   Đọc:
   878
  tieukiem87, ryo and meosay like this.
 4. ryo

  ryo Nick Vi Phạm

  Bài viết:
  417
  Được Like:
  163
 5. dDrRaM

  dDrRaM Thành viên

  Bài viết:
  140
  Được Like:
  19
  phải nói là rất hay, nhưng thiếu cái tự động chạy, cứ fảii ấn mỏi tay dã man
  ryo thích bài này.
 6. billdaica

  billdaica Thành viên

  Bài viết:
  5
  Được Like:
  0
  minh sai con k810i ma ko cai duoc mobipocket ai help minh voi
 7. ryo

  ryo Nick Vi Phạm

  Bài viết:
  417
  Được Like:
  163
  Bạn cài nó bào làm sao?mình mới cài cho con k810 ngon lành mà.mặc dù bản Beta dùng chưa good lắm nhưng mà sẽ khắc phục đc sớm thôi.
  kiwi87 thích bài này.
 8. kennygunie

  kennygunie Thành viên

  Bài viết:
  2
  Được Like:
  0
  Không có tiếng việt?

  Mình ko đọc được tiếng việt với mobipocket reader java, có ai bít cách làm thế nào không? :|
  ps: trong lựa chọn Font của MR chỉ có face_system... mà ebook unicode .prc thì viết = arial :-w
 9. ryo

  ryo Nick Vi Phạm

  Bài viết:
  417
  Được Like:
  163
  Bạn dùng máy gì vậy?có hiển thị được tiếng Việt không?thử đổi truyện khác xem?
 10. kennygunie

  kennygunie Thành viên

  Bài viết:
  2
  Được Like:
  0
  Mình thử nhiều truyện rồi, chỉ đọc được tiếng Anh, tiếng Việt thì chịu hoàn toàn :|. Máy của mình la K810i.