Tất cả FW gốc dành cho iPhone (FW + BB + Link download)

Thảo luận trong 'Firmware - Jailbreak - Unlock' bắt đầu bởi Dtube, 14 Tháng tám 2008.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Dtube Administrator

  Để tiện cho anh em tải về firmware gốc cần thiết khi JB/ACT/Unlock iphone, dưới đây là các thông tin cần thiết về mỗi FW, bao gồm cả Baseband và Link Download.

  Bài này sẽ được update khi có Firmware mới. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và download FW gốc một cách dễ dàng hơn.

  Lưu ý: Đây là FW Original (FW gốc) từ Apple. Mọi người không thể update/restore iphone một cách bừa bãi... Phải đọc kỹ hướng dẫn sự dụng trước khi dùng.

  iPhone 2G:


  FW 1.0.0 (1A543a) - iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
  Baseband version = 03.11.02_G

  FW 1.0.1 (1C25) - iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
  Baseband version = 03.12.08_G

  FW 1.0.2 (1C28) - iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
  Baseband version = 03.14.08_G

  FW 1.1.1 (3A109a) - iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.01.13_G

  FW 1.1.2 (3B48b) - iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.02.13_G

  FW 1.1.3 (4A93) - iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.03.13_G

  FW 1.1.4 (4A102) - iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.04.05_G

  FW 2.0.0 (5A347) - iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 2.0.1 (5B108) - iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 2.0.2 (5C1) - iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 2.1 (5F136) - iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 2.2 (5G77) - iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 2.2.1 (5H11a) - iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 3.0 (7A341) - iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 3.0.1 (7A400) - iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 3.1 (7C144) - iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 3.1.2 (7D11) - iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  FW 3.1.3 (7E18) - iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.05.04_G

  iPhone 3G


  FW 2.0.0 (5A347) - iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
  Baseband version = 01.45.00

  FW 2.0.1 (5B108) - iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
  Baseband version = 01.48.02

  FW 2.0.2 (5C1) - iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
  Baseband version = 02.08.01

  FW 2.1 (5F136) - iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
  Baseband version = 02.11.07

  FW 2.2 (5G77) - iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
  Baseband version = 02.28.00

  FW 2.2.1 (5H11a) - iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
  Baseband version = 2.30.03

  FW 3.0 (7A341) - iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.26.08

  FW 3.0.1 (7A400) - iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.26.08

  FW 3.1 (7C144) - iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.11.07

  FW 3.1.2 (7D11) - iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.11.07

  FW 3.1.3 (7E18) - iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.12.01

  FW 4.0 (8A293) - iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.13.04

  FW 4.0.1 (8A306) - iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.13.04

  FW 4.0.2 (8A400) - iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.13.04

  FW 4.1 (8B117) - iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.14.02

  FW 4.2.1 (8C148) - iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.15.04

  iPhone 3GS

  FW 3.0 (7A341) - iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.26.08

  FW 3.0.1 (7A400) - iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.26.08

  FW 3.1 (7C144) - iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.11.07

  FW 3.1.2 (7D11) - iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.11.07

  FW 3.1.3 (7E18) - iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.12.01

  FW 4.0 (8A293) - iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.13.04

  FW 4.0.1 (8A306) - iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.13.04

  FW 4.0.2 (8A400) - iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.13.04

  FW 4.1 (8B117) - iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.14.02

  FW 4.2.1 (8C148a) - iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.15.04

  FW 4.3 (8F190) - iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.00

  FW 4.3.1 (8G4) - iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.00

  FW 4.3.2 (8H7) - iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.02

  FW 4.3.3 (8J2) - iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.02

  FW 4.3.4 (8K2) - iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.02

  FW 4.3.5 (8L1) - iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.02

  FW 5.0 (9A334) - iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.05

  FW 5.0.1 (9A405) - iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  Baseband version = 05.16.05

  iPhone 4
  (GSM)

  FW 4.0 (8A293) - iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
  Baseband version = 01.59.00

  FW 4.0.1 (8A306) - iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
  Baseband version = 01.59.00

  FW 4.0.2 (8A400) - iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
  Baseband version = 01.59.00

  FW 4.1 (8B117) - iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
  Baseband version = 02.10.04

  FW 4.2.1 (8C148) - iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
  Baseband version = 03.10.01

  FW 4.3 (8F190) - iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.10.01

  FW 4.3.1 (8G4) - iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.10.01

  FW 4.3.2 (8H7) - iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.10.01

  FW 4.3.3 (8J2) - iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.10.01

  FW 4.3.4 (8K2) - iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.10.01

  FW 4.3.5 (8L1) - iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.10.01

  FW 5.0 (9A334) - iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.11.08

  FW 5.0.1 (9A405) - iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  Baseband version = 04.11.08


  iPhone 4
  (CDMA)

  FW 4.2.5 - (No download available)
  Baseband version = 1.0.05

  FW 4.2.6 (8E600) - iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.05

  FW 4.2.7 (8E303) - iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.06

  FW 4.2.8 (8E401) - iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.06

  FW 4.2.9 (8E501) - iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.06

  FW 4.2.10 (8E600) - iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.06

  FW 5.0 (9A334) - iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
  Baseband version = 3.0.03

  FW 5.0.1 (9A405) - iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  Baseband version = 3.0.03


  iPhone 4S
  (GSM + CDMA)

  FW 5.0 (9A334) - iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.11

  FW 5.0.1 (9A405) - iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
  Baseband version = 1.0.13
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.