Các thương hiệu nổi tiếng sẽ giúp người dùng ghi nhớ mật khẩu lâu hơn, đặc biệt là những thương hiệu mà họ yêu thích và thường xuyên sử dụng. Trong đó, các cụm từ phổ biến nhất bao gồm: “myspace”, “mustang”, “linkedin”, “ferrari”, “playboy”, “mercedes”, “cocacola”, “snickers”, “corvette”, “skittles”.

Một số lời khuyên giúp bạn có thể tạo ra mật khẩu tốt và tính bảo mật cao hơn: – Bạn nên sử dụng mật khẩu riêng biệt cho mỗi tài khoản online của mình. – Hãy tạo mật khẩu dài hơn 8 ký tự. – Sử dụng kết hợp giữa số, chữ và biểu tượng; giữa chữ cái viết thường và viết hoa. – Tránh sử dụng mật khẩu có chứa những cụm từ phổ biến, từ lóng hay tên các địa điểm, nhân vật nổi tiếng. – Sử dụng một ứng dụng quản lý mật khẩu để giúp bạn dễ dàng tạo và lưu trữ mật khẩu của mình. – Không bao giờ sử dụng những mạng WiFi không đảm bảo an toàn.

Theo Diệu Thảo (Pháp luật TP.HCM)