Theo
SlashGear, hiện tại người dùng có thể truy cập miễn phí thư viện nhạc của Spotify với quảng cáo đi kèm. Những quảng cáo này ngắn nhưng không thể bỏ qua, buộc người dùng phải nghe qua một đoạn clip ngắn trước khi nhạc phát tiếp trở lại. Tuy nhiên công ty đang thử nghiệm một thay đổi lớn đối với cách thức hoạt động của hệ thống, cho phép người dùng tại Úc bỏ qua nhiều quảng cáo mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Bản thân Spotify đã xác nhận việc thử nghiệm với AdAge, báo cáo rằng bằng cách cho phép người dùng bỏ qua quảng cáo, công ty có thể tìm hiểu quảng cáo nào mà người dùng muốn nghe. Dữ liệu được thu thập bằng cách theo dõi quảng cáo mà người dùng bỏ qua, từ đó có thể giúp Spotify cá nhân hóa quảng cáo mà mình mang đến cho bất kỳ người dùng cụ thể, cải thiện trải nghiệm quảng cáo tổng thể của nó.

Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả người dùng và nhà quảng cáo. Đối với người dùng, khả năng bỏ qua quảng cáo mà họ không quan tâm sẽ cho phép họ quay lại bản nhạc mà không bị mất thời gian và cũng không phải trả tiền. Đối với nhà quảng cáo, dữ liệu về sở thích người dùng của Spotify có thể giúp đảm bảo thương hiệu nhắm mục tiêu người dùng tốt hơn với quảng cáo có liên quan đến sở thích của họ.

Mặc dù vậy đó vẫn được xem là canh bạc cho Spotify khi công ty nói rằng các nhà quảng cáo sẽ không phải trả tiền nếu người dùng bỏ qua quảng cáo của họ. Điều đó có thể dẫn đến doanh thu giảm từ người dùng miễn phí, tuy công ty có thể thu lại trong dài hạn nhờ dữ liệu mục tiêu quảng cáo tốt hơn.

Spotify nói rằng công ty có kế hoạch cung cấp chức năng bỏ qua quảng cáo đến tất cả mọi người dùng trên toàn thế giới, tuy nhiên công ty không cung cấp bất kỳ khung thời gian nào để mở rộng tính năng này.