Theo Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy, việc ký kết này thể hiện sự cam kết của hai bên trong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần phát triển bền vững KTXH hai nước và đóng góp vào phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Canada. Nhằm tăng cường mối liên kết giữa nghiên cứu và các ngành công nghiệp, trên cơ sở đó hai bên sẽ ưu tiên, tìm hiểu các tiềm năng và thế mạnh hợp tác.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Canada, Bộ KHCN Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với Quỹ nghiên cứu khoa học Bang Quebec, Canada để cụ thể hóa các nội dung hợp tác sau khi Ý định thư được ký kết.
Quỹ nghiên cứu khoa học Bang Québec và Bộ KHCN sẽ trực tiếp tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu chung trong lĩnh vực trên sau khi hai bên thống nhất các nội dung hợp tác tại các văn bản thỏa thuận khác trong thời gian tới.
Giáo sư Rémi Quirion – Nhà khoa học trưởng của Québec đã khẳng định tầm quan trọng của việc ký Ý định thư và đặc biệt nhấn mạnh đến việc hai biên sẽ triển khai cụ thể những nội dung ký kết trong thời gian tới. Hai bên sẽ phát huy tiềm năng đẩy mạnh hợp tác với các dự án trao đổi sinh viên giữa Việt Nam và Quebec trong các dự án nghiên cứu phát triển bền vững, điện, năng lượng sạch, giao thông.