Kết quả nghiên cứu này mở ra tiềm năng lớn trong việc sản xuất nguồn nhiên liệu sạch hydro từ năng lượng Mặt trời với giá thành rẻ nhằm thay thế cho các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá…
Sản phẩm của quá trình sử dụng nhiên liệu này chỉ là nước, do vậy không hề gây ô nhiễm môi trường.
Công trình đã được công bố trên tạp chí số một thế giới về khoa học vật liệu Natural Materials và được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.