Hướng Dẫn Jailbreak iOS Cơ Bản

Hướng dẫn jailbreak cho iPhone, iPad, iPod Touch theo từng phiên bản, dành cho người mới sử dụng thiết bị iOS

 1. iOS Firmware Downloads

  Tập hợp toàn bộ link tải firmware iOS
 2. iPhone 5s

  Hướng dẫn jailbreak cho iPhone 5s.
  Chủ đề:
  4
  Bài viết:
  4
  RSS
 3. iPhone 5c

  Hướng dẫn jailbreak cho iPhone 5c
  Chủ đề:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 4. iPhone 5

  Hướng dẫn jailbreak iPhone 5.
  Chủ đề:
  4
  Bài viết:
  6
  RSS
 5. iPhone 4S

  Hướng dẫn cơ bản về Jailbreak & Unlock iPhone 4 cho từng version.
  Chủ đề:
  11
  Bài viết:
  35
  RSS
 6. iPhone 4

  Hướng dẫn cơ bản về Jailbreak & Unlock iPhone 4 cho từng version.
  Chủ đề:
  38
  Bài viết:
  39
  RSS
 7. iPhone 3GS

  Hướng dẫn cơ bản về Jailbreak & Unlock iPhone 3GS cho từng version.
  Chủ đề:
  29
  Bài viết:
  31
  RSS
 8. iPhone 3G

  Hướng dẫn cơ bản về Jailbreak & Unlock iPhone 3G cho từng version.
  Chủ đề:
  17
  Bài viết:
  17
  RSS
 9. iPhone 2G

  Hướng dẫn cơ bản về Jailbreak & Unlock iPhone 2G cho từng phiên bản iOS.
  Chủ đề:
  4
  Bài viết:
  4
  RSS
 10. iPad Air

  Hướng dẫn jailbreak cho iPad Air
  Chủ đề:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 11. iPad Mini Retina

  Hướng dẫn jailbreak cho iPad Mini Retina (iPad Mini 2)
  Chủ đề:
  2
  Bài viết:
  2
  RSS
 12. iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4 & iPad Mini

  Hướng dẫn jailbreak iPad 1 , iPad 2, iPad 3 (new iPad), iPad 4 & iPad Mini.
  Chủ đề:
  15
  Bài viết:
  44
  RSS