Điểm thưởng dành cho ViettelTelecom

 1. 20
  Thưởng vào: 16 Tháng ba 2015

  Số tin nhắn của bạn đã vượt 1000, quá tuyệt vời

  1,000 messages? Impressive!

 2. 15
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2014

  Bài viết của bạn được thích rất nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 1 Tháng tám 2014

  Tham gia nhiệt tình

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 10
  Thưởng vào: 16 Tháng tư 2014

  Bài viết của bạn được thích rất nhiều

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 16 Tháng tư 2014

  Có ai đó vừa thích bài viết của bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 5
  Thưởng vào: 16 Tháng tư 2014

  Tham gia đều đặn

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 1
  Thưởng vào: 16 Tháng tư 2014

  Tin nhắn đầu

  Post a message somewhere on the site to receive this.