iOS Firmware Downloads

Tập hợp toàn bộ link tải firmware iOS

iOS Firmware Downloads
ios7_1x


Ngày 11-03-2014:
* Cập nhật firmware iOS 7.1 cho iPhone, iPad, iPod Touch.

iPhone firmware download

iPad software download

iPod software download
Apple TV software download
Published:
19 Tháng chín 2013
Page views:
69,514