3 thang, phat 750 trieu dong vi pham ban quyen phan mem

Một trong những nội dung được các đại biểu đề cập nhiều nhất là vấn đề bản quyền phần mềm máy tính – một trong những lĩnh vực bị xâm phạm nhiều nhất tại Việt Nam. Ông Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã công bố kết quả thanh tra bản quyền phần mềm năm 2017. Cụ thể, đơn vị đã thanh tra 63 doanh nghiệp, kiểm tra 2.472 máy tính, trong đó có 54 doanh nghiệp có hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu, xử lý vi phạm hành chính là 1,65 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
Đầu năm 2018, Thanh tra Bộ tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình phần mềm máy tính tại 26 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 750 triệu đồng. Châu Anh

VietBao.vn