Trung Quốc, EU, Hàn Quốc… là những thị trường nhập khẩu nhiều nhất máy tính, sản phẩm điện tử từ Việt Nam Ảnh: Internet

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2018, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,46 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm đạt 10,95 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất khẩu, trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc dẫn đầu với trị giá đạt 3,07 tỷ USD, tăng 32,6%; xuất khẩu sang EU (28 nước) đạt trị giá 2,03 tỷ USD, tăng 14,4%; sang Hàn Quốc đạt trị giá 1,12 tỷ USD, tăng 52,5% so với cùng thời gian năm trước…
Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này trong tháng 5/2018 đạt kim ngạch 3,44 tỷ USD, tăng mạnh 26,4% so với tháng trước.
Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 5 tháng/2018 đạt 16,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng thời gian năm trước.