Kích để trò chuyện
WhatsApp đã thêm tính năng mới “kích để trò chuyện”, cho phép người dùng gửi tin nhắn tới các số không được lưu trong danh bạ. Tính năng mới này sẽ loại bỏ nhu cầu lưu các số không cần thiết. Đôi khi người dùng chỉ nói chuyện với ai đó một lần và họ cần lưu số để thực hiện trò chuyện cho lần sau. Nhưng bây giờ họ có thể tận dụng lợi thế của tính năng mới.
Để sử dụng tính năng này, WhatsApp cho phép bạn tạo đường dẫn, để bắt đầu trò chuyện với một số chưa được lưu.

5 tinh nang moi tren WhatsApp nen biet

Liên kết ngay lập tức với Facebook
Facebook – công ty mẹ của WhatsApp đã thêm một tính năng mới cho một số người dùng thử nghiệm ứng dụng Facebook. Tính năng mới này cho phép người dùng chia sẻ liên kết ngay lập tức thông qua tùy chọn “Send to Whatsapp”. Điều này sẽ loại bỏ sự cần thiết phải đi đến các tùy chọn chia sẻ trong menu thả xuống.

Các cuộc gọi âm thanh nhóm
WhatsApp đang thử nghiệm một tính năng thú vị khác cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi âm thanh nhóm trên thiết bị iOS. Tính năng này sẽ tương tự như tính năng gọi điện hiện tại với một số thay đổi nhỏ. Số người tối đa có thể sử dụng tính năng này tại một thời điểm vẫn chưa được biết. Tính năng gọi nhóm chắc chắn sẽ cạnh tranh với tính năng gọi Hội nghị trong một cuộc gọi thông thường.
Cùng với bản cập nhật mới này, Whatsapp đang thử nghiệm một bản cập nhật khác cho Android. Tính năng này sẽ cho phép người dùng chọn tất cả các tin nhắn mới và đánh dấu chúng là đã đọc / chưa đọc. Nó cũng sẽ cho phép người dùng nhanh chóng xóa các cuộc trò chuyện.

Tính năng hiển thị Media mới
WhatsApp cũng đã thêm một tính năng mới cho phiên bản beta dành cho Android. Tính năng mới này là tính năng hiển thị Media. Bản cập nhật này rất quan trọng vì nó sẽ cho phép người dùng quyết định xem họ muốn nội dung phương tiện Whatsapp được hiển thị trong thư viện hay không. Tính năng hiển thị Media đã có trên iOS.
Tính năng thông tin tài khoản mới
Gần đây, WhatsApp đã thêm một tính năng vào ứng dụng của nó, đó là tính năng thông tin tài khoản. Trong tính năng mới này, người ta có thể tìm kiếm báo cáo thông tin tài khoản của mình. Nhưng thông tin này không bao gồm các tin nhắn. Báo cáo này có thể được chia sẻ với một ứng dụng khác. Whatsapp tạo báo cáo trong ba ngày và nó sẽ có sẵn để tải xuống trong vài tuần.
Tuệ Minh .

VietBao.vn