Dịch vụ truyền hình vệ tinh của VTC.

Theo báo cáo của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, từ đầu năm 2018 đến nay, Tổng công ty VTC tiếp tục giai đoạn phục hồi và chuyển mình mạnh mẽ. Toàn Tổng công ty đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 
Đặc biệt, sau thời gian dài thực hiện các thủ tục, công tác bàn giao tài sản của Đài VTC từ  Bộ TT&TT sang Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã hoàn thành, Tổng công ty VTC đang chờ hướng dẫn xử lý tài chính của Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện việc phân chia và chuyển giao nghĩa vụ tài chính với Đài VOV, Đài VTC sau chia tách.
Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 1.336 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch năm, tương đương 65% cùng kỳ năm 2017.

6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty VTC đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức mới, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng, nhiều dịch vụ truyền thống bị sụt giảm. Đặc biệt, sau khi bàn giao tài sản cho Đài VTC, quy mô của Tổng công ty giảm mạnh, công nợ phải thu của Đài lớn. Hệ thống thiết bị kỹ thuật đã được khai thác, sử dụng nhiều năm không được đầu tư, bổ sung dẫn đến hạ tầng kỹ thuật của Tổng công ty hiện nay không đảm bảo được năng lực cạnh tranh. Lộ trình cổ phần hóa của Tổng công ty buộc phải điều chỉnh chậm lại do ảnh hưởng của công tác bàn giao tài sản, phân chia tài chính của Đài VTC kéo dài, việc xử lý tài chính chưa được giải quyết dứt điểm.
Về phương hướng thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Tổng công ty sẽ tập trung giải quyết dứt điểm phân chia nghĩa vụ tài chính của Đài VTC. Tập trung tìm mọi biện pháp duy trì và bảo vệ các dịch vụ truyền thống để hạn chế tối đa sự suy giảm của dịch vụ, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển tổng thể của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong giai đoạn mới.
Tổng công ty VTC sẽ tập trung nâng cấp chất lượng, đóng gói và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm ngăn chặn đà sụt giảm của các dịch vụ truyền thống như dịch vụ game, dịch vụ truyền hình, truyền dẫn, truyền thông cộng đồng. Đẩy mạnh tìm kiếm, xây dựng các giải pháp kinh doanh mới, hạn chế sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, trong đó lấy các dịch vụ tiềm năng như thanh toán điện tử, truyền hình đa nền tảng, công nghệ thông tin làm trọng tâm phát triển, tạo ra các loại hình dịch vụ mới, bám sát xu hướng công nghệ mới.