Theo
PhoneArena, báo cáo của Bloomberg trước đây tiết lộ Apple có ý định mang đến một chế độ mà ở đó hai người dùng iPhone khác nhau có thể cùng tham gia trò chơi AR. Và điều này sẽ được công ty nói rõ hơn tại WWDC.

Một điều mà Apple nghĩ đến chính là sự riêng tư của khách hàng. Thay vì cho phép người dùng các nền tảng khác nhau (ví dụ như iOS và Android) cùng tham gia trải nghiệm AR, Apple sẽ giữ cho hệ thống của mình chỉ làm việc với iPhone nhằm ngăn tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Vào tháng trước, tại Google I/O, Google đã giới thiệu công cụ gọi là Cloud Anchors cho phép người dùng Android và iOS tạo nhiều trò chơi AR. Mọi người bắt đầu trò chơi bằng cách quét môi trường xung quanh, sau đó gửi đến máy chủ của Google để trở thành nền tảng cho trò chơi. Những người chơi khác quét thông tin của riêng họ, sau đó kết nối chung với nền tảng ảo trước đó. Dữ liệu này nằm trong máy chủ của Google trong 7 ngày. Apple có kế hoạch làm một điều gì đó tương tự, nhưng không cần phải lưu trữ dữ liệu trong các máy chủ của hãng.

Có rất nhiều chi tiết về trò chơi AR của Apple chưa được biết, bao gồm việc liệu nó có hỗ trợ nhiều hơn hai người chơi cùng một lúc hay không. Tất cả các chi tiết sẽ được tiết lộ vào tuần tới.