Khi nói đến dung lượng lưu trữ, Galaxy Note9 là một thiết bị đặc biệt vì phiên bản tiêu chuẩn của nó có bộ nhớ đến 128 GB. Nhưng bất cứ ai đã sử dụng các thiết bị điện tử đều có thể sử dụng thực tế luôn thấp hơn một chút so với tổng dung lượng bộ nhớ. Vâng, và với Galaxy Note9 128 GB, chúng ta có khoảng 110 GB sẵn sàng cho việc lưu trữ cá nhân.
Các ứng dụng được cài đặt sẵn chiếm khoảng 1 GB, cùng với một vài megabyte dữ liệu như hình ảnh và tệp âm thanh. 16.8GB trong tổng số 128GB được gán cho hệ thống và không thể tiếp cận được bởi người tiêu dùng (trừ khi họ root thiết bị).
Trừ tất cả những khoảng đó thì người dùng còn 109 GB dung lượng lưu trữ (ảnh chụp trong bài cho thấy dung lượng còn trống là 107 GB nhưng vì đó là do người ta đã “restore” một số dữ liệu bằng cách sử dụng Samsung Smart Switch). 109GB vẫn là một con số rất lớn cho người dùng trung bình và nếu cảm thấy chưa đủ, người dùng có thể gắn thêm thẻ microSD với dung lượng hỗ trợ lên đến 512 GB.
Chúng tôi chưa thử nghiệm phiên bản Galaxy Note9 512 GB nhưng ngay cả khi bạn đã lấy đi 50 GB thì vẫn còn tối đa hơn 400 GB để lưu trữ. Nếu cộng thêm thẻ microSD 512 GB, bạn sẽ có một thiết bị có dung lượng bộ nhớ đến 1 TB, cao hơn cả dung lượng ổ cứng nhiều chiếc máy tính xách tay hiện nay trên thị trường.
Tham khảo: Sammobile Samsung Galaxy Note9 cho thấy hệ thống tản nhiệt quan trọng như thế nào với smartphone