WPA2 được cấp phép năm 2004 nhưng đã lạc hậu và có nhiều yếu điểm. WPA3 mới giúp khắc phục lỗ hổng bảo mật lớn trên giao thức cũ. Với WPA2, kẻ xấu có thể nhập thử và đoán mật khẩu thiết bị bao nhiêu lần tùy thích, nhưng WPA3 thì không.

Bảo mật Wi-Fi được nâng cấp mới sau 14 năm
WPA3 mới giúp khắc phục lỗ hổng bảo mật lớn trên giao thức cũ.

Giao thức bảo mật Wi-Fi mới khiến tin tặc khó xâm nhập vào mạng không dây. WPA3 chỉ cho phép nhập mật khẩu một lần, nếu không thành công người dùng buộc phải tiếp xúc vật lý với thiết bị Wi-Fi mới được thử lại mật khẩu.
WPA3 hỗ trợ thiết bị IoT tốt hơn với tính năng WiFi Easy Connect, cho phép các ứng dụng không có giao diện người dùng trực quan vẫn kết nối được vào Internet qua mã QR.
Wi-Fi Alliance hiện đang cấp chứng nhận cho thiết bị tương thích chuẩn WPA3, bao gồm router không dây và thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi và thay thế WPA2 có thể mất tới hàng năm.
Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)