Phần mềm này chạy trong nền theo định kỳ, nhưng bạn có thể quét theo cách thủ công ngay từ bây giờ bằng cách chuyển đến URL
chrome://settings/cleanup trong trình duyệt của bạn, hoặc bằng cách đi tới
Settings > Reset and clean up > Clean up computer. Nếu trình duyệt của bạn cảm thấy chậm chạm, hãy chạm vào nó.

Về cơ bản máy quét phần mềm độc hại này tập trung vào việc giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến Chrome. Theo Google, công ty đã làm việc với ESET để kết hợp công cụ phát hiện của họ với sandbox của Chrome.

Giờ đây, nó có thể phát hiện và xóa nhiều phần mềm không mong muốn hơn bao giờ hết, có nghĩa nhiều người hơn có thể được hưởng lợi từ Chrome Cleanup.

Lưu ý rằng sandbox mới này không phải là một chương trình chống vi-rút đa mục đích khi nó chỉ loại bỏ phần mềm không tuân thủ chính sách phần mềm không mong muốn của Google mà thôi.