Stugna-P được Phòng thiết kế Luch ở Kiev chế tạo. Đây là hệ thống tên lửa chống tăng được quân đội Ukraine đặt hàng sản xuất.
Hệ thống Stugna-P (phiên bản xuất khẩu) được thiết kế để tiêu diệt binh sĩ đối phương, thiết giáp trang bị giáp phức hợp, giáp phân tán hay giáp đồng nhất, kể cả giáp phản ứng nổ (ERA), cũng như các hỏa điểm kiên cố, mục tiêu bọc thép nhẹ và trực thăng… trong điều kiện cả ban ngày cũng như đêm.
Tầm bắn của Stugna-P từ 100- 5,5km. Điều quan trọng là xạ thủ rất an toàn bởi có thể sử dụng bảng điều khiến bắn trong hầm trú ấn ở cách hệ thống tên lửa tới 50m.
Xem tên lửa Stugna-P khai hỏa: