Theo báo cáo ban đầu, lỗi này xảy ra với ứng dụng WhatsApp trên Android. Nếu một thông điệp đặc biệt được tạo ra (hiện đã chia sẻ trên Pastebin) gửi đến một thiết bị, nó có thể gây ra hành vi nói trên do hàng chục nghìn ký tự điều khiển “từ trái s