Cầy mangut ‘thầy’ dạy kỹ năng sinh tồn cho con non | Tin Mới 24h news:50:5:2e5514318aa1f99a83030abe5a7b161d
http://www.tinmoi24.vn/cay-mangut-thay-day-ky-nang-sinh-ton-cho-con-non/news-50-5-2e5514318aa1f99a83030abe5a7b161d

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Cầy mangut vằn non sẽ đi theo một con trưởng thành trong đàn để được chăm sóc và học kỹ năng sinh tồn cơ bản.