Chính quyền TP Đà Nẵng ký kết với đối tác nội dung hợp tác xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2020
Phát biểu tại lễ ký kết với đối tác nội dung hợp tác triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ: Câu chuyện thành phố thông minh đã được bàn đến từ cách đây rất lâu, và ai cũng nhận thức rõ sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT trong việc xây dựng chính quyền điện tử, cũng như ứng dụng công nghệ thông minh trong các dịch vụ công phục vụ người dân và du khách. Đà Nẵng là một trong 4 thành phố được Chính phủ chọn thí điểm sớm xây dựng đô thị thông minh, và cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử vận hành hiệu quả. Có thể thấy qua việc phủ sóng wifi, triển khai thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính công, dịch vụ hỗ trợ thông tin du lịch trực tuyến…
Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Đức Thơ, với nhận thức thế giới đang thay đổi rất nhanh, công nghệ mới được cập nhật liên tục, nếu không có một tầm nhìn chiến lược, một sự nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng thành phố thông minh theo một lộ trình với những phân kỳ phù hợp, bắt kịp xu thế thì không tránh khỏi sự tụt hậu và lãng phí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ.
Do đó, lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng đề nghị các đối tác hỗ trợ về mặt hạ tầng kỹ thuật số, công nghệ nghiên cứu, tham vấn sao cho tận dụng được nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và vận động được từ các nguồn tài trợ khác, để có một lộ trình xây dựng thành phố thông minh phù hợp và hiệu quả nhất trong khả năng.
“Để xây dựng một thành phố thông minh, chúng ta cần một cách làm thông minh, sao cho với một nguồn lực có hạn, chúng ta có một lộ trình với từng phân kỳ xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp và hiệu quả nhất” – ông Thơ nói.
Theo nội dung triển khai xây dựng TP thông minh giai đoạn 2018 – 2020 tại Đà Nẵng, ngoài việc duy trì và triển khai hệ thống Viễn thông – Công nghệ thông tin đã có, Đà Nẵng sẽ sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có của VNPT để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng một thành phố thông minh hơn; triển khai các ứng dụng thông minh cụ thể trong lĩnh vực giao thông thông minh, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông lâm ngư…
Khánh Hiền