Cơ chế hoạt động của đập thủy điện | Tin Mới 24h news:50:5:fdf974d4c7a33ce9c3361ae709dfbaaf
https://tinmoi24.vn/co-che-hoat-dong-cua-dap-thuy-dien/news-50-5-fdf974d4c7a33ce9c3361ae709dfbaaf

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo bền vững, sử dụng turbine và máy phát điện để chuyển hóa sức nước thành điện năng.