Con tôi đang là sinh viên. Đợt này lại xin tiền mua điện thoại mới, của Samsung, giá cũng gần hai chục triệu. Điện thoại cũ của nó đã bị hỏng, tôi cũng cần liên lạc với nó hàng tuần. Tôi không tiếc tiền, nhưng sắp tới mùa World Cup, tôi sợ nó chơi bóng thua lại đem đi bán hoặc cầm đồ. Nói thẳng ra như vậy thì không tiện, nhưng trước đây nó đã từng cắm xe vì thiếu nợ nhưng sau đó có chuộc được về.
Theo mọi người tôi nên làm thế nào, lấy lý do gì để từ chối, hoặc có điện thoại nào rẻ rẻ mà cấu hình cao không để tôi khuyên nó thay đổi ý định.
Xin cảm ơn mọi sự góp ý.
ho tuan hotuanvu***@gmail.com