Apple vừa phát hành bản
iOS 12 Beta 2, lên thôi anh em ơi. Trong bản này chủ yếu hãng cập nhật cho tính năng Screen Time, dễ xem app nào đang ăn pin hơn và có thêm vài thay đổi nhỏ khác xuyên suốt hệ thống.

Những tính năng mới của iOS 12 Beta 2 gồm có:
Pin: biểu đồ hiển thị việc sử dụng và mức pin trong vòng 24 giờ qua đã được thiết kế lại cho đồng nhất thiết kế với các chỗ khác.
Screen Time: trước đây khi bạn chạm vào biểu tượng của app thì sẽ vào thẳng giao diện để đặt giới hạn thời gian, còn giờ khi chạm vào bạn sẽ thấy được nhiều thông tin về việc sử dụng app này, ví dụ như thời gian xài trung bình, loại app, ai là người làm ra nó… Khi cần cài đặt giới hạn, bạn có nút “Add Limit” mới.
Screen Time By Device: giờ bạn có lựa chọn để xem các hoạt động của mình trên thiết bị hiện tại hay trên tất cả thiết bị
iOS 12 mà bạn sở hữu.
Notification: bạn có thể bật tắt tính năng tự động giới hạn thông báo từ các app bạn không thường dùng.
Giao diện Keychain để điền password tự động trong Safari có thay đổi một chút.
Khi bạn mở app iPhone trên iPad, giờ nó sẽ hiển thị với kích thước như là đang hiện trên iPhone 6, không phải iPhone 5 như xưa, cả khi bạn chọn 1x hay 2x.