Trường
đại học Saint Louis (SLU) ở bang Missouri, Mỹ sẽ lắp đặt hơn 2300 bộ
loa Echo Dot của Amazon tại tất cả phòng lưu trú của sinh viên để thay thế cho hệ thống loa nội bộ của trường. Nhờ việc tích hợp trợ lý ảo
Alexa,
Echo Dot sẽ giúp sinh viên của trường tra cứu thông tin nhanh qua việc ra lệnh bằng giọng nói, từ việc hỏi lịch học, giờ mở cửa thư viện, phòng y tế nằm ở đâu cho tới nhiều hoạt động cộng đồng của nhà trường.

Echo Dot sẽ có bộ dữ liệu để trả lời 100 câu hỏi thường gặp của trường SLU về các thông tin chung của trường, cũng như hàng ngàn câu hỏi khác thông qua trợ lý Alexa. Toàn bộ loa Echo Dot này sẽ được kết nối với tài khoản quản trị của trường học, chứ không liên kết với tài khoản cá nhân của sinh viên để đảm bảo tính bảo mật, nó sẽ không lưu lại các thông tin cá nhân của sinh viên.
Trường SLU sẽ hoàn tất lắp đặt 2300 bộ Echo Dot trước khi năm học mới bắt đầu cuối tháng 8 năm nay.