thủ có thể trải nghiệm được sự khác biệt đến từ công nghệ
mới. Mời các bạn theo dõi ngay sau đây:

Control
Ngày phát hành: 2019

Dauntless
Ngày phát hành: 2018 (Open Beta)

In Death
Ngày phát hành: 2/2/2018

Enlisted
Ngày phát hành: 2018

Final Fantasy XV
Ngày phát hành: 6/3/2018

The Forge Arena
Ngày phát hành: TBA

Fractured Lands
Ngày phát hành: 2018 (Steam Early Access)

Hitman 2
Ngày phát hành: 13/11/2018

Justice Online
Ngày phát hành: 29/6/2018 (Open Beta)

JX3

MechWarrior 5: Mercenaries
Ngày phát hành: 2018

Metro Exodus
Ngày phát hành: 22/2/2019

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Remnant: From the Ashes
Ngày phát hành: 2019

Serious Sam 4: Planet Badass
Ngày phát hành: Chưa biết

Shadow of the Tomb Raider
Ngày phát hành: 14/9/2018

We Happy Few
Ngày phát hành: 10/8/2018