Ảnh minh họa: Internet

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Văn bản số 1138/UBND-KSTT về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, kể từ tháng 6 tới, các chương trình, dự án, đề án công nghệ thông tin hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh phải có yêu cầu, nội dung về kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp.

Khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ các hệ thống xử lý thủ tục hành chính, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử phải tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.
Đối với các phần mềm do cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đầu tư cần lấy ý kiến của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin (Sở TT&TT) và các cơ quan cấp trên có liên quan tới lĩnh vực đầu tư phần mềm nhằm tránh đầu tư dàn trải, trùng lắp gây lãng phí, đồng thời phải có giải pháp kết nôi, chia sẻ và liên thông các cấp.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TT&TT căn cứ trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, hướng dẫn của Bộ TT&TT tham mưu xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 1/9/2018.

D.V