Diễn ra trong 3 ngày, Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo năm 2018 (AI4Life-2018) quy tụ hơn 40 diễn giả giàu kinh nghiệm về AI từ các cơ sở công nghiệp, trường học, viện, trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Hội nghị cung cấp không gian cho những phần thuyết trình và thảo luận xoay quanh kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, những xu hướng trong các năm gần đây của AI cũng hứa hẹn là một đề tài hấp dẫn.
Đặc biệt, hội nghị trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ đến từ các công ty, trường học và viện nghiên cứu. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cũng như các diễn giả trong và ngoài nước sẽ có dịp được chiêm ngưỡng những thành quả công nghệ độc đáo.
Bên cạnh những trao đổi chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, hội nghị cũng là cơ hội cho các chuyên gia cao cấp của các cơ quan, các tập đoàn, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành thiết lập cơ chế hợp tác nhiều bên, thúc đẩy ứng dụng và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
Nhiều công ty công nghệ Việt Nam sẽ giới thiệu những sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại hội nghị
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là trí tuệ do con người tạo nên cho máy móc với mục tiêu giúp chúng có có các khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới với những ứng dụng trải khắp trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ở Việt Nam, nhiều nhóm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đã đạt được những thành tựu nhất định trong quá trình nghiên cứu, tiêu biểu có thể kể đến các ứng dụng như dịch máy tự động, nhận dạng đối tượng qua camera.
Trên phương diện quản lý, trí tuệ nhân tạo cũng đang có những ảnh hưởng nhất định tới các khía cạnh từ kinh doanh sản xuất tới y tế, giáo dục, giao thông vận tải…