Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Thông tư 04 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực từ ngày 17/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thông tư 04 quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT vừa được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký ban hành.
Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới, Thông tư 04 ngày 8/5/2018 của Bộ TT&TT sẽ thay thế cho Thông tư 42 ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT.
Theo Thông tư 04, Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT được quy định gồm 2 Danh mục. Trong đó, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT-TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, bao gồm: thiết bị điện thoại không day loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng; thiết bị thu, thu – phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá; máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2; thiết bị Ra đa; thiết bị truyền dẫn vi ba số…

Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT-TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Còn Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ CNTT-TT bắt buộc công bố hợp quy gồm có: máy tính cá nhân để bàn, máy chủ, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị cổng, thiết bị tường lửa; thiết bị phát thanh – truyền hình; Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng…

Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Điện thoại, máy tính bảng, laptop nằm trong Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ CNTT-TT bắt buộc công bố hợp quy.

Bộ TT&TT có trách nhiệm định kỳ soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phù hợp với chinhs sách quản lý của nhà nước.
Cùng với việc quy định cụ thể nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT, Thông tư 04 cũng quy định rõ, các sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục áp dụng Thông tư 42 ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT cho đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy.
Trong quá trình áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và việc đo kiểm thử nghiệm, các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, cụ thể của là Vụ KH&CN.

Vân Anh