5 tháng đầu năm 2018 , nhập khẩu điện thoại và linh kiện đạt 5,12 tỷ USD

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 5/2018 đạt 3,23 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng trước.
Tính đến hết tháng 5/2018, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này đạt 19,3 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng thời gian năm trước.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường EU (28 nước) 5,64 tỷ USD, Hoa Kỳ 1,97 tỷ USD, Hàn Quốc 1,89 tỷ USD, Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất 1,87 tỷ USD…
Ở chiều ngược lại, điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu trong tháng 5 đạt 808 triệu USD, giảm 15,9% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng trong 5 tháng từ đầu năm 2018 đạt 5,12 tỷ USD.
Đáng chú ý cũng theo Tổng cục Thống kê, điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 3,13 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 1,68 tỷ USD, giảm 11,2%…