Trước đây mình có chia sẻ
tính năng tải xuống toàn bộ dữ liệu của chính mình để lưu trữ trên máy tính, phòng trường hợp tài khoản
Facebook có sự cố thì chúng ta không bị mất những thứ quan trọng. Mới đây thì tính năng này được Facebook cập nhật: Mô tả chi tiết hơn từng loại thông tin tải xuống, cho chọn cụ thể một hay nhiều loại dữ liệu để tải, định dạng
tải về, khoảng thời gian cần tải về.

  • Bấm vào đường dẫn www.facebook.com/your_information hoặc vào Cài đặt >> Cài đặt tài khoản chung >> Tải xuống bản sao dữ liệu Facebook.
  • Sau đó chúng ta chỉ việc chọn một vài thứ như khoảng thời gian, định dạng, chất lượng, chọn các loại dữ liệu muốn tải về trong trường hợp muốn tiết kiệm bộ nhớ, và bấm Create File Đang tải fb.JPG…
  • Sau đó chúng ta nhập mật khẩu và đợi Facebook tiến hành tạo, sau khi tạo xong thì sẽ có thông báo gửi cho chúng ta. Thời gian tạo lâu hay mau phụ thuộc vào lượng dữ liệu trên tài khoản của anh em.

Ngoài ra mạng xã hội
Instagram – một mạng xã hội khác cũng thuộc Facebook cũng đã có tính năng tương tự. Để sử dụng, anh em vào Chỉnh sửa trang cá nhân >> Bảo vệ quyền riêng tư >> tìm mục Tải xuống dữ liệu và chọn Yêu cầu tải xuống, xác nhận mật khẩu tương tự như trên để tải xuống. Mình khuyên anh em nên ít nhất 1 lần nên tải về các dữ liệu này vì gần đây các mạng xã hội xảy ra rất nhiều thứ nên tốt nhất mình tự bảo quản dữ liệu của mình vẫn tốt hơn