Theo UBKT tỉnh ủy, ông  K’Bốt – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy Đức – trong quá trình công tác đã thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức…
Từ những sai phạm trên, UBKTTU đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.
Ông Đoàn Văn Quỳnh –  Giám đốc sở Nội vụ trong quá trình công tác thiếu gương mẫu, thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Quảng trực huyện Tuy Đức…. UBKTTU  đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.
Ông Hoàng Duy Chuyển – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đăk G’Long, với trách nhiệm Bí thư huyện ủy ĐắkGlong (giai đoạn 2008-2011) – phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy ĐắkGlong theo Thông báo kết luận số 1471-TB/TU và Quyết định xử lý kỷ luật số 874-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ huyện ủy Đắk Glong.
Với cương vị người đứng đầu Huyện ủy, ông Chuyển chưa làm hết trách nhiệm, chưa phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để Ban Thường vụ huyện uỷ Đắk G’Long chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định.
Cũng trong kỳ họp trên, UBKTTU cũng đề nghị kỷ luật đối với các  ông Đàm Quang Trung – Giám đốc Sở TNMT, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long; ông Phạm Đặng Quang – Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk G’Long; ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; ông Lê Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy Sở KHĐT, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; ông Phạm Ngọc Kha – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Tuy Đức, nguyên Trưởng Phòng TNMT huyện Tuy Đức…  Theo đó, những người này trong quá trình công tác để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng…
Riêng ông Lê Khắc Ghi, nguyên Giám đốc Sở VHTTDL, với trách nhiệm Giám đốc Sở từ năm 2014-2017, chủ đầu tư xây dựng công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 – 1936 (giai đoạn 1), ông Ghi có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục đấu thầu theo quy định; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư xây dựng, để nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán dẫn đến công trình phải tháo dỡ.
UBKTTU đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định.