Theo VentureBeat, thay đổi này được Google âm thầm áp dụng từ cách đây hai tuần. Cụ thể hơn, khi xem bình thường thì mọi thứ vẫn như trước nhưng nếu zoom ra xa hết cỡ, bạn có thể xem Trái Đất với dạng hình cầu tương tự Google Earth thay vì bản đồ phẳng như trên giấy trước đây.
Hiện thay đổi chỉ áp dụng trên Google Maps nền web. Bạn có thể kéo chuột để xoay quả địa cầu, hoặc phóng gần hơn để trở lại dạng bản đồ bình thường.
Nhờ dựa trên WebGL nên nó hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, Edge,…
Thay đổi này giúp mô tả thế giới, những khu vực một cách chính xác hơn thay vì bản đồ dạng phẳng, cũng là một phần trong kế hoạch “cải tổ” dịch vụ bản đồ của Google với những tính năng chú trọng vào mạng xã hội và thực tế ảo tăng cường (AR).
Phúc Thịnh