Theo
TechCrunch, hiện nay các doanh nghiệp có xu hướng chuyển khối lượng lớn các tác vụ sang cho đám mây xử lý thay vì các trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên hệ thống. Tuy nhiên việc chuyển các dữ liệu, ứng dụng này sang đám mây là điều không hề đơn giản. Velostrata chính là giải pháp có thể giúp thực hiện điều này dễ dàng.

Velostrata được thành lập vào năm 2014 tại Israel và đã tìm ra được giải pháp đám mây lai có thể tách rời bộ nhớ lưu trữ khỏi các nguồn tài nguyên tính toán. Theo đó, việc tính toán sẽ do các máy ảo trên đám mây xử lý còn phần việc lưu trữ sẽ do các trung tâm dữ liệu tại chỗ của khách hàng đảm nhận. Từ đó nguồn tài nguyên sẽ được phân bổ một cách hợp lý.

Các ứng dụng và dữ liệu của khách hàng có thể được lưu trữ trên đám mây, trung tâm dữ liệu của chính khách hàng hoặc kết hợp cả hai phương pháp này. Khách hàng có thể nhanh chóng di chuyển các tài nguyênnhư cơ sở dữ liệu lớn, các ứng dụng doanh nghiệp, DevOps… từ đám mây đến trung tâm dữ liệu và ngược lại.

Sau thương vụ này, Velostrata sẽ trở thành công cụ đám mây then chốt cho dịch vụ Google Cloud và là một vũ khí vô giá trong cuộc chiến giành thị phần đám mây ngày càng khốc liệt.