Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

Các công cụ này sẽ có những trang web và những từ khóa tìm kiếm nhất định không được hiển thị. Phiên bản hoàn thiện sẽ được trình lên chính phủ Trung Quốc để kiểm duyệt trong khoảng thời gian từ 6 – 9 tháng nữa. 
Ở Trung Quốc, YouTube và Google bị thay thế bởi Baidu và Youku, Tudou. Google có mặt ở thị trường lớn nhất thế giới này với nhiều ứng dụng di động khác nhau. Tuy nhiên, công ty này vẫn muốn phát triển các nền tảng tìm kiếm riêng tại Trung Quốc.