Sau phát hiện của trang AP mới đây, Google đã chính thức thừa nhận hãng vẫn theo dõi người dùng cho dù có tắt tính năng Lịch sử vị trí (Location History).
Google cũng thừa nhận hãng vẫn lưu trữ dữ liệu vị trí của người dùng để phục vụ cho các ứng dụng khác, như Google Maps, và công cụ tìm kiếm ngay cả khi đã tắt cài đặt này. “Cài đặt không ảnh hưởng đến các dịch vụ định vị khác trên thiết bị của bạn. Một số dữ liệu vị trí có thể được lưu lại để phụ vụ một phần cho hoạt động của bạn ở các dịch vụ khác, như Tìm kiếm và Bản đồ”.
Google cho hay đã thay đổi ngôn ngữ ở trang Giúp đỡ (Help) để giải thích rõ hơn về cơ chế và người dùng dễ dàng thay đổi cài đặt dữ liệu vị trí, xoá dữ liệu này bất cứ khi nào muốn.
Trước đó, trang AP cho hay đã bắt đầu xem xét vấn đề này khi K. Shankari, một nhà nghiên cứu sau đại học từ Đại học California, Berkley, đã tắt tính năng “Lịch sử Vị trí trên thiết bị Android của mình” – nhưng vẫn nhận được thông báo yêu cầu xếp hạng chuyến đi mua sắm đến Kohl’s.
Mặc dù Google yêu cầu quyền sử dụng thông tin vị trí (chẳng hạn như yêu cầu quyền truy cập để sử dụng trong điều hướng), nhưng vấn đề chính bắt nguồn từ phần cài đặt “Lịch sử Vị trí”. Dù trang hỗ trợ của Google tuyên bố: “Bạn có thể tắt Lịch sử vị trí bất cứ lúc nào. Khi tắt Lịch sử Vị trí, các địa điểm bạn đến không còn được lưu trữ nữa ”, nhưng điều tra của AP cho thấy điều này là không đúng sự thật.
Khôi Linh