Cận thị là tật khúc xạ ở mắt, khiến cho người bị cận không nhìn thấy rõ được
hình ảnh ở xa, có thể hình dung nó giống như cái máy ảnh không lấy được nét, ảnh chụp ra lúc nào cũng bị nhòe. Để giúp cho những người mắt bình thường hình dung được bị cận thị mà không đeo kính thì họ sẽ thấy như thế nào, nghệ sĩ Philip Barlow đã tạo ra loạt ảnh để mô phỏng việc này.
Nếu mắt của anh em bình thường và đã từng thắc mắc rằng người cận thị nhìn thấy hình ảnh như thế nào nếu không đeo kính, hãy xem loạt ảnh này là anh em sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào. Theo mình loạt ảnh này mô phỏng mắt nhìn của một người bị cận ít nhất là 3 độ.