Các chuyên gia đánh giá hiện có khoảng 82 triệu mối đe dọa người dùng Internet Việt Nam mỗi tháng. Tin tặc có xu hướng gia tăng tấn công quy mô lớn nhằm vào các công trình quan trọng của quốc gia. 
Các kiểu tấn công mạng phổ biến ở Việt Nam đó là xâm nhập trái phép, tấn công có chủ đích, khai thác lỗ hổng an toàn thông tin, cài, phát tán mã độc, phần mềm gián điệp… với mục tiêu đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh, thông tin cá nhân, phá hoại chiếm quyền kiểm soát hệ thống.
Điểm yếu nhất của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Việt Nam trong công tác đảm bảo an toàn thông tin chính là hoạt động thực tiễn chưa hiệu quả. Vấn đề tổ chức và quản lý nhân lực cũng như chính sách đầu tư, kinh phí cho an toàn thông tin cũng là những vấn đề đáng lo ngại.