Linh cẩu đực chật vật sinh tồn dưới sự chèn ép của con cái | Tin Mới 24h news:50:5:5336e3bf95ba3e4e9c1ed4bc9bb54f29
http://www.tinmoi24.vn/linh-cau-duc-chat-vat-sinh-ton-duoi-su-chen-ep-cua-con-cai/news-50-5-5336e3bf95ba3e4e9c1ed4bc9bb54f29

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Linh cẩu đực có địa vị thấp, phải sớm rời đàn để ghép đôi với con cái của đàn khác, bị bắt nạt và không thể sống thọ.