Lợi ích và tác hại của hạt nano | Tin Mới 24h news:50:5:42432df87a4c54f30ee31c810e262966
http://www.tinmoi24.vn/loi-ich-va-tac-hai-cua-hat-nano/news-50-5-42432df87a4c54f30ee31c810e262966

Công nghệ
Giáo dục Thời đại

GD&TĐ – Hạt nano có rất nhiều ứng dụng như trong điều trị ung thư hay sản xuất vật liệu bền, tuy nhiên cũng độc hại do dễ hấp thụ.