Lý do con người không thể đi xuyên tường | Tin Mới 24h news:50:5:f65db14f04c75daf43d7659519472846
http://www.tinmoi24.vn/ly-do-con-nguoi-khong-the-di-xuyen-tuong/news-50-5-f65db14f04c75daf43d7659519472846

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Cấu tạo không rỗng hoàn toàn của electron là rào cản khiến con người không thể đi xuyên qua bức tường rắn.