Mới đây, báo chí đã liên tiếp chỉ trích sự an toàn của nhà máy Tesla, và để đáp lại điều này, Elon Musk đã xả giận trên Twitter. Giữa cơn khủng hoảng của Elon Musk, có lẽ ông đã tiết lộ một chi tiết bất hợp pháp.
Theo Bloomberg, Liên đoàn Công nhân Ô tô Liên bang đang yêu cầu một hội đồng lao động liên bang điều tra về một tweet của Elon Musk. Bài đăng tweet này có thể gây hiểu lầm: Theo bài đăng tweet, ông doạ sẽ tước bỏ quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên của nhân viên nếu như nhân viên gia nhập một công đoàn. Điều này là bất hợp pháp. Chủ doanh nghiệp không được phép đe doạ trả thù khi mà nhân viên gia nhập công đoàn.
Bloomberg cho biết, theo Tesla, bài tweet này có ý là, nhân viên công đoàn mà làm việc cho các nhà sản xuất ô tô khác sẽ không được mua cổ phiếu dành cho nhân viên.
Tweet gây tranh cãi của Elon Musk
Cựu chủ tịch Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia Wilma Liebman nói rằng bài tweet đó cũng có thể bị hiểu theo các nghĩa khác nhau, tuy nhiên, nhân viên có nhiều khả năng sẽ hiểu theo nghĩa: “nếu tôi mà bỏ phiếu để vào công đoàn, tôi sẽ không còn được mua cổ phiếu dành cho nhân viên nữa.”
Tham khảo Engadget