Tại sự kiện
BUILD 2018 mới vừa diễn ra,
Microsoft đã giới thiệu tính năng
Your Phone để điện thoại kết hợp với máy tính dễ dàng hơn. Nhưng với người dùng iPhone thì có gì đó thiếu thiếu: làm sao
iMessage có thể đồng bộ từ iPhone của người dùng sang
Windows? Người đứng đầu mảng Windows, Joe Belfiore, giải thích rằng có những thứ khó để mang lên máy tính,
tin nhắn là một trong số đó, và ”
Apple càng làm cho việc tích hợp tin nhắn khó hơn nhưng chúng tôi sẵn sàng làm việc với Apple”. Đây là cách mà Belfiore có thể giúp xây dựng hệ sinh thái của Microsoft tốt hơn và để làm cho người dùng iPhone cũng được trải nghiệm Your Phone tốt như Android.
Hiện tại Microsoft chưa tiếp cận Apple để bàn về vấn đề này, nhưng sẽ khá là khó để Apple mở iMessage ra ngoài hệ sinh thái của mình vì đây là một trong những thứ mấu chốt giữa chân người dùng lại với Mac hay iPhone, iPad.