Microsoft cho biết sẽ sử dụng hệ thống
AI để phân tích là đưa ra thứ tự
cập nhật cho các thiết bị
Windows 10. Hãng chia sẻ kết quả quá trình thử nghiệm cho thấy mức độ hài lòng của người sử dụng cao hơn, gặp ít vấn đề và lượng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật giảm hẳn so với trước đó.
Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống AI đối với việc cập nhật
Windows từ phiên bản Fall Creator. Qua đó hệ thống sẽ thu thập và phân tích dữ để xem thiết bị Windows 10 nào thường có trải nghiệm tốt khi cập nhận lên phiên bản mới. AI sẽ được huấn luyện để nhận diện và ưu tiên bản cập nhật tiếp theo cho những thiết bị đó.
Bên cạnh việc đem lại trải nghiệm tốt hơn, Microsoft cũng chia sẻ rằng AI giúp việc phát hành việc cập nhật nhanh hơn, tiếp cận 250 triệu thiết bị chỉ với phân nửa thời gian so với bản Fall Creator.