“Những phát hiện hữu cơ trong đá đã thêm vào câu chuyện về sự sống. Nó nói cho chúng ta biết rằng môi trường cổ xưa trên sao Hỏa có thể đã hỗ trợ sự sống” – nhà sinh hóa Jennifer Eigenbrode nói – “Mọi thứ cần thiết để hỗ trợ sự sống đều có ở đó. Nhưng nó lại không nói cho chúng ta ở đó có sự sống”.
Các phân tử hữu cơ đóng vai trò như các khối cấu tạo của sự sống, trong khi đó hầu hết khí metan trong khí quyển Trái đất đến từ động vật và thực vật – các nhà khoa học giải thích.
Các nhà khoa học lưu ý rằng bằng chứng về cuộc sống cổ xưa vẫn chưa thể mang lại kết luận gì bởi vì khí metan phát ra từ bề mặt sao Hỏa và những phân tử hữu cơ cũng có thể được tạo ra từ các phản ứng hóa học mà không cần có sự tồn tại của sự sống.
Xe tự hành Curiousity là một phòng thí nghiệm hóa học di động có kích cỡ bằng chiếc xe hơi, nó đã khám phá khu vực lòng chảo Gale Crater của sao Hỏa và các vùng núi xung quanh trong gần 6 năm nay. Nơi đây được xem là từng có nước bao phủ.