Trong bài viết trước, chúng ta đã được giải ngố một cuộc tấn công 51% có nghĩa là gì và cách hoạt động như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng không dễ gì để thực hiện một cuộc tấn công 51% vào các mạng lưới blockchain lớn như của Bitcoin hay Ethereum, tuy nhiên đối với các đồng tiền mã hóa nhỏ thì lại khá dễ dàng.
Mới đây, nhà sáng lập Charlie Lee của Litecoin đã chia sẻ trên trang Twitter của mình một kết quả nghiên cứu của thành viên Reddit. Kết quả này được công bố trên trang web crypto51.app, tiết lộ chi phí để thực hiện một cuộc tấn công 51% vào các đồng tiền mã hóa phổ biến hiện nay.
Chi phí thực hiện các cuộc tấn công 51%.
Kết quả này được tính toán từ sức mạnh Hash Rate cần thiết để thực hiện một cuộc tấn công 51%, sau đó tính ra chi phí để thực hiện cuộc tấn công này trong vòng 1 giờ dựa trên việc thuê sức mạnh băm từ dịch vụ đào tiền mã hóa NiceHash.
Tất nhiên sức mạnh tính toán khi thuê từ NiceHash không thể đáp ứng cho toàn bộ một cuộc tấn công 51% vào mạng blockchain của Bitcoin hay Ethereum, nhưng nó hoàn toàn có khả năng tấn công vào các đồng tiền mã hóa nhỏ hơn như Ethereum Classic hay Bytecoin.
Kết quả này cho thấy rằng, để thực hiện một cuộc tấn công 51% vào Bitcoin sẽ tốn khoảng 554.000 USD/giờ. Tuy nhiên, NiceHash chỉ cung cấp được khoảng 2% sức mạnh băm của toàn bộ mạng lưới blockchain Bitcoin.
Không cần đầu tư phần cứng, chỉ cần thuê dịch vụ như của NiceHash là đủ sức mạnh băm để thực hiện một cuộc tấn công 51% vào các altcoin.
Ethereum có chi phí khoảng 360.000 USD, và NiceHash cung cấp khoảng 3% tổng sức mạnh băm của mạng lưới blockchain này. Chính vì vậy mà việc thực hiện một cuộc tấn công 51% vào các đồng tiền mã hóa này là vô cùng khó xảy ra, nếu như không muốn nói là bất khả thi.
Mặc dù vậy, việc tấn công vào một số đồng altcoin nhỏ lại khá dễ dàng. Ví dụ như Bytecoin chỉ mất khoảng 557 USD/giờ, và NiceHash có thể cung cấp tới 225% sức mạnh băm của toàn bộ mạng lưới blockchain này.
Một nhà nghiên cứu người Brazil đã xác định Ethereum Classic (ETC) có thể bị tấn công chỉ với 55 triệu USD và mang về lợi nhuận tiềm năng là 1 tỷ USD. Nhà sáng lập Charlie Lee của Litecoin cũng tỏ ra rất lo lắng, vì số lượng các cuộc tấn công 51% vào các altcoin có thể sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.
https://t.co/HYejqons0V shows how easy it is to 51% attack some of the smaller PoW coins. For some coins, 100% of the hashrate can be rented from NiceHash, which removes the capital costs of the attack! For example, Bytecoin (marketcap ~$1B) can be 51% attacked for $557!