Trong một thông báo ngắn, Google cho biết họ sẽ thông tin cho các nhà phát hành quảng cáo bị ảnh hưởng do việc tạm dừng các hoạt động quảng cáo liên quan đến vấn đề chính trị.  
Việc đóng cửa hoạt động quảng cáo nói trên gắn với những quy tắc mới sẽ được thực hiện tại tiểu bang Washington. Theo đó, tiểu bang này yêu cầu các công ty quảng cáo như Google lưu giữ hồ sơ những người trả tiền cho hoạt động quảng cáo chính trị và những người cung cấp thông tin về nhóm mục tiêu được nhắm đến của hoạt động quảng cáo đó. Trong một tuyên bố được phát đi, Google cho biết việc dừng quảng cáo chỉ là tạm thời.

Google,Faceobook
Facebook, Google và các công ty quảng cáo đang trong giai đoạn bị chính phủ Mỹ xăm soi ra dính líu tới các hoạt động quảng cáo mang màu sắc chính trị. 

“Chúng tôi xem xét một cách thận trọng với các quảng cáo có màu sắc chính trị, đó là lý do chúng tôi tạm dừng các hoạt động quảng cáo liên quan tới bầu cử tại tiểu bang Washington kể từ ngày 7/6. Việc này được thực hiện cho đến khi chúng tôi đảm bảo rằng Google đã tuân thủ nghiêm các yêu cầu mới”, phát ngôn viên của Google cho biết.
Sự thay đổi này được thực hiện ngay sau khi có đơn kiện của Tổng trưởng lý tiểu bang Washington với Facebook và Google. Vị này lập luận rằng các công ty quảng cáo đã không tuân thủ nguyên tắc minh bạch và lưu trữ hồ sơ đối với các quảng cáo có nội dung chính trị.
Hồi tháng trước, Facebook đã phát hành một công cụ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các nội dung quảng cáo có liên quan đến chính trị, trong đó bao gồm cả thông tin về những người được nhắm đến như một đối tượng mục tiêu. Theo Facebook, điều này đã tạo ra sự minh bạch đối với quảng cáo kỹ thuật số.
Tuấn Nghĩa(Theo TheVerge)