Giải thưởng xét chọn cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, triển khai ứng dụng CNTT-TT và các sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM chủ trì họp báo

Cụ thể, có 6 nhóm sản phẩm được xét trao giải như sau:
– Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu;
– Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu;
– Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu;
– Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu;
– Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố;
– Nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.
Với chủ đề “Vì Thành phố thông minh, đổi mới, sáng tạo”, Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần X nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu, có tác động tích cực đến công cuộc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh theo nội dung đề án được UBND Thành phố phê duyệt.
Giải thưởng CNTT-TT do UBND TP.HCM khởi động từ năm 2008. Giải thưởng năm nay đặc biệt chào đón kỷ niệm 10 năm Giải thưởng CNTT-TT Thành phố. Qua một thập niên, giải thưởng đã mở rộng từ 4 nhóm lên 6 nhóm nhằm đa dạng hoá đối tượng tham gia giải thưởng, qua đó tác động tích cực đến công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố; góp phần xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố thông minh, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững.
Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng bắt đầu từ ngày 10/8 đến 1/10/2018. Lễ trao giải chính thức dự kiến vào ngày 15/12/2018.