Theo
Neowin, dữ liệu trên được lấy từ Ookla – công ty đứng sau dịch vụ đo lường Speedtest.net, và tất cả dữ liệu do người dùng tạo ra, sau khi họ đã tải xuống và sử dụng ứng dụng Speedtest.

Kết quả cho thấy, ngay cả trong trường hợp xấu nhất kết quả trên AT&T, tốc độ tải xuống 3,14 Mbps của Snapdragon X20 nhanh hơn 11% so với tốc độ 2,84 Mbps của Intel XMM 7480. Trên mạng T-Mobile, tốc độ tải xuống của X20 là 6,64 Mbps, nhanh hơn đến 103% so với 3,27 Mbps trong XMM 7480.

Nếu tự hỏi tại sao thử nghiệm này lại cho thấy kết quả từ AT&T và T-Mobile mà không phải Verizon và Sprint thì đó là vì các biến thể iPhone 8 và X dành cho AT&T và T-Mobile sử dụng modem Intel XMM 7480, còn biến thể CDMA dành cho Verizon và Sprint sử dụng modem Snapdragon X16 của Qualcomm, được tích hợp trong chip Snapdragon 835.

Được biết đối với tốc độ tải về, Intel XMM 7480 hỗ trợ lên đến 600 Mbps, còn Snapdragon X16 là 1 Gbps và X20 là 1,2 Gbps. Tất cả chúng đều hỗ trợ tốc độ tải lên là 150 Mbps.

Tuy nhiên tốc độ thực tế không phải đều đạt được những con số này vì nó phụ thuộc vào điều kiện khu vực, nơi T-Mobile hỗ trợ tốt nhất là 37,17 Mbps. Về cơ bản, đánh giá của Qualcomm chỉ cho thấy modem X20 của hãng tốt hơn so với của Intel.